Breadcrumbs Image

Výchovný koncert - finančná gramotnosť

3. 10. do našej školy opätovne zavítal ujo Noro z NOBBO, tentokrát s hudobným vystúpením zameraným na finančnú gramotnosť. Žiaci si zopakovali nadobudnuté poznatky z výmenného obchodu, drahých kovov, meny rôznych štátov či názvy bánk. Dozvedeli sa aj pôvod peňazí. Spoločne si zaspievali piesne známych interprétov i zatancovali. Za správne odpovede na otázky z oblasti financií dostali sladkú odmenu. 

Priložené fotografie

Zo života našej školy

Zážitkové učenie dejepisu

Zážitkové učenie dejepisu

Týždeň zdravej výživy

Týždeň zdravej výživy

Regionálna vychádzka - Podzámčok

Regionálna vychádzka - Podzámčok

Účelové cvičenie na Vartovke

Účelové cvičenie na Vartovke

Ukáž spravodajstvo...


Aktuálne realizované projekty

plagat projekty