Breadcrumbs Image

Naša škola

V škole sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením. Pre žiakov každoročne otvárame triedy:

A variantu – žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

B variantu – žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia

C variantu – žiaci s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia.

Poskytujeme vzdelávanie žiakov  s viacnásobným postihnutím podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Zabezpečujeme  výchovu a vzdelávanie žiakov s poruchami autistického spektra. So žiakmi pracuje tím špeciálnych pedagógov (psychopédov, somatopédov), pedagogických asistentov, vychovávateľka ŠKD. 

Cieľom školy je dobre pripraviť školu na službu žiakom a rodičom. Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Smerovať hodnoty školy na slobodu, dôveru v rast žiakov, učiť sa na chybách, uznávanie odlišností, uznávať, že každý žiak je iný. 


Škola žiakom ponúka:

• príjemné prostredie, zrekonštruované detské ihrisko, outdoorovú učebňu - "záhrada, ktorá učí"

• pre žiakov s viacnásobným postihnutím (s obmedzenou hybnosťou) je k dispozícii stoličkový výťah pri vstupe do budovy školy

• technické vybavenie – všetky učebne s interaktívnou tabuľou, široké spektrum edukačných SW

• logopedickú učebňu (6 NB), široké spektrum edukačných SW pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

• remeselnícku dielňu: 1 hrnčiarsky kruh, 1 tkáčsky stav

• terapeutickú miestnosť Snoezelen

• krajčírsku dielnu

• školskú kuchynku, telocvičňu

• 1 oddelenie Školského klub detí v čase od 7.00 – 7.30, 11.30 - 16.00

• účasť na rôznych športových, výtvarných, speváckych  a iných súťažiach v rámci okresu, regiónu i v rámci SR

• v popoludňajších hodinách majú žiaci na výber záujmový krúžok: tanečný

Priložené fotografie

Zo života našej školy

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Cukrárska výroba

Cukrárska výroba

 Valentín

Valentín

Karneval

Karneval

Ukáž spravodajstvo...


Realizované projekty


plagat projekty eyof 2022 plagat projektu site na mieru
plagat projekty
plagat projekty