Breadcrumbs Image

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.


Rada školy pri Špeciálnej základnej škole v Krupine pracuje v tomto zložení:

Predseda rady školy: Ing. Denisa Kalmárová - zástupca nepedagogických zamestnancov

Členovia:   

  • Bc. Ivanka Nemčeková – zástupca pedagogických zamestnancov
  • Martina Klimková – zástupca rodičov
  • Gabriela Poništová - zástupca rodičov
  • Ing. Katarína Orságová, PhD. – zástupca zriaďovateľa
  • Bc. Viera Kočišová - zástupca pedagogických zamestnancov
  • Mgr. Lucia Šebeňová - zástupca zriaďovateľa

Rada školy sa stretáva v tomto zložení 4-krát ročne podľa plánu, ktorý vypracuje predseda RŠ.

Riešila úlohy, ktoré sú prínosom pre prácu a činnosť školy. Presadzujú záujmy žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Štatút rady školy 115 kB [pdf]