Breadcrumbs Image

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.


Rada školy pri Špeciálnej základnej škole v Krupine pracuje v tomto zložení:

Predseda rady školy: Ing. Denisa Kalmárová - zástupca nepedagogických zamestnancov

Členovia:   

  • Bc. Ivanka Nemčeková – zástupca pedagogických zamestnancov
  • Martina Klimková – zástupca rodičov
  • Gabriela Poništová - zástupca rodičov
  • Ing. Katarína Orságová, PhD. – zástupca zriaďovateľa
  • Bc. Viera Kočišová - zástupca pedagogických zamestnancov
  • Mgr. Lucia Šebeňová - zástupca zriaďovateľa

Rada školy sa stretáva v tomto zložení 4-krát ročne podľa plánu, ktorý vypracuje predseda RŠ.

Riešila úlohy, ktoré sú prínosom pre prácu a činnosť školy. Presadzujú záujmy žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Štatút rady školy 115 kB [pdf]

Zo života našej školy

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Cukrárska výroba

Cukrárska výroba

 Valentín

Valentín

Karneval

Karneval

Ukáž spravodajstvo...


Realizované projekty


plagat projekty eyof 2022 plagat projektu site na mieru
plagat projekty
plagat projekty