Breadcrumbs Image

Snoezelen

Snoezelen je multisenzorícká špeciálne navrhnutá miestnosť, v ktorej sa pomocou zvukových a svetelných pomôcok, vôní a hudby nielen upokojím, ale i napredujem. Snoezelen je miestnosť, v ktorej sa cítim bezpečne, mám slobodu voľby a zároveň sa rozvíjam.

V našom sloezelene pracujú vyškolení pedagogickí pracovníci. Pozitívne vplýva na osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným, alebo viacnásobným postihnutím, s poruchami autistického spektra, poruchami správania a učenie.

Zo života našej školy

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Cukrárska výroba

Cukrárska výroba

 Valentín

Valentín

Karneval

Karneval

Ukáž spravodajstvo...


Realizované projekty


plagat projekty eyof 2022 plagat projektu site na mieru
plagat projekty
plagat projekty