Breadcrumbs Image

Snoezelen

Snoezelen je multisenzorícká špeciálne navrhnutá miestnosť, v ktorej sa pomocou zvukových a svetelných pomôcok, vôní a hudby nielen upokojím, ale i napredujem. Snoezelen je miestnosť, v ktorej sa cítim bezpečne, mám slobodu voľby a zároveň sa rozvíjam.

V našom sloezelene pracujú vyškolení pedagogickí pracovníci. Pozitívne vplýva na osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným, alebo viacnásobným postihnutím, s poruchami autistického spektra, poruchami správania a učenie.