Breadcrumbs Image

Aktivity školský rok 2020/2021

 Záver školského roka 2020/2021
Záver školského roka 2020/2021


Železná žena
Železná žena


Enviromentálna vychádzka
Enviromentálna vychádzka


Vlastivedná vychádzka - učíme sa vonku [video]
Vlastivedná vychádzka - učíme sa vonku [video]


Deň mlieka
Deň mlieka


Svetový deň - pohybom k zdraviu
Svetový deň - pohybom k zdraviu


Deň matiek 2021 [video]
Deň matiek 2021 [video]


Ponožková výzva 2021 - Downov syndróm [video]
Ponožková výzva 2021 - Downov syndróm [video]


Deň Zeme
Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme si aj naše pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity. Zopakovali sme si triedenie odpadu, vytvárali sme zemegule z plastových vrchnáčikov alebo farbami. Pri tvorbe sme využili r...


Vianoce
Vianoce


Červené stužky
Červené stužky


Mikuláš
Mikuláš

Mikuláš nezabudol na nás ani tento rok a zavítal do našej školy aj s anjelom a čertom....


Účelové cvičenie
Účelové cvičenie


Európsky týždeň sportu v 4. a 5. triede
Európsky týždeň sportu v 4. a 5. triede


Európsky týždeň v 3. triede
Európsky týždeň v 3. triede


Realizované projekty


plagat projekty eyof 2022 plagat projektu site na mieru
plagat projekty
plagat projekty