Breadcrumbs Image

Jarná výzva 2023

Projekt „Výzvy šité na mieru“, ktorý som realizovala v ročnom programe Komenského inštitút je vo svojom závere. Fotografie zachytávajú vybraných žiakov  Špeciálna základná škola Krupina pri rôznych činnostiach JARNEJ VÝZVY. Poďakovanie patrí žiakom, že počas trvania projektu ukázali svoje silné stránky, naučili sa byť užitoční pre seba a svoje blízke okolie. Zapojili sa do činností, ktoré pred tým nerobili, prípadne ojedinele a  teraz ich už realizujú vo svojich domácnostiach samostatne, i keď jedno očko maminy, ocina ešte stále dozerá.
Projekt sa zameriaval na poznávanie silných stránok osobnosti žiaka so zdravotným znevýhodnením. Výsledkom projektu bude METODICKÁ PRÍRUČKA, ktorej dopisujem posledné strany a v mesiaci máj 2023 bude na svete. Ponúkne metodický návod ako systematicky a plánovane rozvíjať žiaka v 6 oblastiach. Vychádza z overených aktivít, ktoré realizovali a zdokumentovali rodičia žiakov v ich prirodzenom domácom prostredí aj pedagógovia v škole. Metodika bude obsahovať podporný materiál pre učiteľov špeciálnych základných škôl, učiteľov špeciálnych tried základných škôl aj aktívnych rodičov, v ktorých záujme je rozvíjať svoje dieťa/žiaka v takej miere, aby dosiahlo úplnú samostatnosť a to opakovaným skúšaním, trénovaním rôznych činností, do ktorých sú žiaci zapojení vlastnou činnosťou, vlastným objavovaním, vlastným skúšaním vecí, ktoré ešte možno ani nerobili.  Príležitosť žiakov dobre sa uplatniť v živote, byť prospešným pre seba a svoje blízke okolie či dokonca spoločnosť je prioritou Špeciálna základná škola Krupina, v ktorej sa projekt realizoval. 
Poďakovanie patrí úžasným rodičom, nie vždy idú veci ľahko, vedeli by o tom rozprávať pri každej príležitosti. Nevzdali to, vytvorili množstvo fotografického materiálu a čo je najdôležitejšie, vyskúšali so svojimi deťmi všetko prakticky.
Ďakujem Komenského inštitút za možnosť byť súčasťou rozvoja 10 úžasných žiakov. Poďakovanie patrí mojej rešpektujúcej, podpornej, láskavej a človečinou voňajúcej Martina Štesková.
Všetky výzvy navrhoval plánovací tím zostavení z 10 učiteliek a pedagogických asistentiek Špeciálna základná škola Krupina. Spolu so žiakmi aj rodičmi rástli aj oni. Môžem to povedať aj ja!

Andrea KristeľováPriložené fotografie