Breadcrumbs Image

Spravodajstvo

Pracovná ponuka
Pracovná ponuka


Ukončenie školského roka
Ukončenie školského roka

Dnes sme ukončili ďalší školský rok. Počas roka sme zažili veľa krásnych chvíľ, nadobudli sme...


Učíme sa s poznávaním nášho okolia
Učíme sa s poznávaním nášho okolia

Ocko nášho žiaka pán Lalík nám pripravil zážitkové učenie na Krupinakej priehrade. Vyskúšali sme si rôzne techniky rybárčenia, ako napríklad...


Navštívili sme Panthera park v Turej
Navštívili sme Panthera park v Turej


Detský kultúrny festival základných škôl
Detský kultúrny festival základných škôl

Naši žiaci sa zúčastnili na úžasnom detskom kultúrnom festivale základných škôl okresu Krupina s názvom MY, DETI...


Pozvánka na deň rodiny
Pozvánka na deň rodiny


Potulky okolím Krupiny
Potulky okolím Krupiny

V rámci dňa pohybu sme sa vybrali na vychádzku do blízkeho okolia Krupiny. Naša prvá zastávka viedla ku kováčovi, ktorý nám ukázal ako sa...


Deň Zeme - súťaž
Deň Zeme - súťaž

Pri príležitosti Dňa Zeme sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo Centrum voľného času Domček Krupina na tému "MOJA PLANÉTA ZEM"....


Divadelné dielne
Divadelné dielne

Počas divadelných dielní, ktoré organizovalo Podpolianske osvetové stredisko, nás navštívila herečka z divadla JGT Zvolen Iveta Marcineková. Žiakov zapájala do rôznych aktivít, počas ktorých hravou formou podporovala dob...


Svetový deň umenia
Svetový deň umenia

Tohtoročný Svetový deň umenia sme venovali mexickej maliarke Fride Kahlo. Naši žiaci si urobili vlastnú vernisáž a zobrazili portrét Fridy rôznymi technikami. Odfotiť sme sa mohli aj s Fridou, ktorú nám zahrala Miška Spo...


Dopravné ihrisko
Dopravné ihrisko


Súťaž v prednese poézie a prózy
Súťaž v prednese poézie a prózy

V našej škole sa po dlhej dobe uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy. Žiaci nás svojím prednesom zaviedli do sveta básničiek a tajomných príbehov, ktoré sme s veľkých záujmom počúvali. Každý žiak za odmenu získal k...


Železný muž a Železná žena
Železný muž a Železná žena

Už po šiesty krát sa na našej škole uskutočnila súťaž Železný muž a Železná žena. Žiaci súťažili v rôznych vytrvalostných a silových disciplínach. Titul Železný muž za rok 2024 získal Peter Ľupták a Železnou ženou sa sta...


Svetový deň Downovho syndromu
Svetový deň Downovho syndromu

Už 18. rokov si pripomíname 21. marca Svetový deň Downovho syndrómu....


Návšteva pekárne
Návšteva pekárne

Naše kroky tentokrát zaviedli do Pekárne Bzovík. Už pred vchodom nás spolu s p. Zuzkou Molnárovou privítala krásna vôňa čerstvo napečeného chleba....


Realizované projekty


plagat projekty eyof 2022 plagat projektu site na mieru
plagat projekty
plagat projekty