Breadcrumbs Image

Detské práva - ŠVP

Detské práva zapracované do školského vzdelávacieho programu v podmienkach Špeciálnej základnej školy v Krupine


Ročník, variant a predmet

1.,2.,3. A –B – C   Vecné učenie

4.,5.,6. A - Vlastiveda

4.,5.,6. B – C – Vecné učenie

7.,8.,9. A – Občianska náuka

7.,8.,9.,10. B – C – Vecné učenie


Téma

IX.

Všetky deti majú právo na starostlivosť a lásku

X.

Každé dieťa má právo na vzdelanie

Deti nesmú pracovať

XI.

Deti nesmú byť sexuálne zneužívané

Deti majú právo stretávať sa, združovať sa podľa vlastného výberu

XII.

Zvláštnu ochranu treba venovať deťom a utečencom

Všetky deti sú si rovné

I.

Každé dieťa má právo na zdravotnú starostlivosť

II.

Deti nesmú byť týrané

Deti majú právo vyjadriť svoje vlastné názory

III.

Deti majú právo  majú právo na prístup k informáciám

Zvláštnu ochranu treba venovať postihnutým deťom

IV.

Každé dieťa má právo na dostatok zdravej výživy

Každé dieťa má právo na hru a voľný čas

V.

Deti sa nesmú stať obeťou násilia a vojny

Deti majú právo zvoliť si svoje vierovyznanie

VI.

Zvláštnu ochranu treba venovať deťom, ktoré nevyrastajú v rodinnom prostredí

Zvláštnu ochranu treba venovať deťom, ktoré sa dostávajú do konfliktu so zákonom