Breadcrumbs Image

70-te výročie ŠZŠ Krupina

Dňa 8. júna  2018 sme si slávnostnou akadémiou pripomenuli  70. výročie od jej založenia. Písal sa rok 1948, mesiac september a do školy prichádzajú jej prví žiaci a prví učitelia. 

Píše sa rok 2018, celý školský rok žije škola prípravami na oslavu. Nebýva to veru často, že žiaci našej školy prichádzajú na pódium kina Kultúra, aby svojím vystúpením pre toľkých hostí prezentovali, čo dokážu. Väčšina z nich to zažila prvý krát. Prostredníctvom videovstupov a hraných hudobných rozprávok sme priblížili všetkým zúčastneným svet našich detí. Predstavili sme učiteľov, dnešnú školu, jej živý svet, jej smerovania.

Po slávnostnej akadémii a paďakovaniach sa pozvaní hostia zúčastnili recepcie v priestoroch školy.

Prácu pedagógov vykonávanú dlhé roky ocenil aj primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan.

Vedúca odboru školstva Mgr. Oľga Búryová si pri tejto špeciálnej príležitosti pripravila báseň a vyjadrila tak vďaku celému kolektívu Špeciálnej základnej školy.

.......... báseň Sedemdesiatnička

Reportáž:

Priložené fotografie