Breadcrumbs Image

Aktivity školský rok 2022/2023

 Noc v škole
Noc v škole

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Projekt bol finančne podporený sumou 2500 € v grantovej výzve ,, SPPoločne pre komunity...


Záver školského roka
Záver školského roka

A znovu tu máme koniec jedného krásneho školského roka. Zažili sme toho veľa. Veľa sme sa naučili ale aj zabavili. Absolvovali sme mnoho zážitkových aktivít a podujatí....


Účelové cvičenie na Dobrej Nive
Účelové cvičenie na Dobrej Nive


Poľovníci deťom
Poľovníci deťom

S našimi žiakmi sme sa zúčastnili krásneho podujatia, ktoré sa konalo v areáli CVČ Domček Krupina. Dozvedeli sme sa niečo o poľovníckych zbraniach, rastlinách a drevinách....


Výlet do ZVEROPARKU
Výlet do ZVEROPARKU

Tento týždeň si naši žiaci užili výlet do ZVEROparku....


Vystúpenie pre seniorov
Vystúpenie pre seniorov

Žiaci našej školy spríjemnili chvíle klientom a zamestnancom DSS Svetlo Krupina a DD a DSS Krupina....


Noc v škole
Noc v škole

Prvá zážitková noc v škole, podporená v grantovej výzve Nadácie SSP, priniesla našim žiakom nezabudnuteľné zážitky v podobe neformálneho zážitkového učenia sa....


Výzvy šité na mieru
Výzvy šité na mieru

Dňa 30.5.2023 bola odvysielaná reportáž v regionálnom vysielaní RTVS REGINA o našom ročnom projekte "Výzvy šité na mieru."...


Európsky deň pohybu
Európsky deň pohybu

V rámci Európskeho dňa pohybu sme vyrazili na hrad Dobrá Niva, kde sme strávili príjemný čas....


Futbalový turnaj žiakov špeciálnych škôl
Futbalový turnaj žiakov špeciálnych škôl

Dnes sme sa so 6 žiakmi a žiačkami zúčastnili futbalového turnaja žiakov špeciálnych škôl....


Tesárske Dúpence
Tesárske Dúpence


Dnes sme prekonávali naše strachy
Dnes sme prekonávali naše strachy

Dnes sme sa snažili prekonať naše strachy a fóbie a väčšine z nás sa to aj podarilo....


Na hodine slovenského jazyka
Na hodine slovenského jazyka

Na hodine slovenského jazyka sme mali milú návštevu, Martinku Štestkovú, ktorá je riaditeľkou ZŠ v Zaježovej, mentorkou Komenskéhoinštitút...


Karneval
Karneval


Vianočný stromček želaní
Vianočný stromček želaní


Realizované projekty


plagat projekty eyof 2022 plagat projektu site na mieru
plagat projekty
plagat projekty