Breadcrumbs Image
img02

Vitajtev našej škole

základné informácie o nás

Špeciálna základná škola v Krupine je štátna špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici. Svoje poslanie plní už 74 rokov a tvorí pevnú súčasť mesta Krupina. Je umiestnená v centre mesta a disponuje krásnym školským areálom.

Riaditeľka - Mgr. Andrea Kristeľová

Nové v našej škole

naše aktivity

Farebný týždeň

  • 16.2.2024

Našou pravidelnou školskou súťažou je farebný týždeň. Tento rok sme sa zamerali nie len na farby, ale aj na tvary a doplnky....

Čítať článok

Cukrárska výroba

  • 15.2.2024

Dnes sme navštívili SOŠOaS Krupina. Pani majsterka OV Alena Kaufmanová nám ukázala vynovené priestory školy....

Čítať článok

Valentín

  • 14.2.2024

Sviatok všetkých zaľúbených. Už tradične sa u nás zapájame do súťaže o najkrajšiu Valentínku....

Čítať článok

Skvelí učitelia

So žiakmi pracuje tím špeciálnych pedagógov (psychopédov, somatopédov), pedagogických asistentov, vychovávateľka ŠKD.

Kreatívne hodiny

Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Aktívna výučba

Cieľom školy je dobre pripraviť školu na službu žiakom a rodičom. Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Moderné prostredie

Škola žiakom ponúka príjemné prostredie, zrekonštruované detské ihrisko, uzavretý školský pozemok a špecializované učebne.

Pozrite si fotografie z našej školy