Breadcrumbs Image
img02

Vitajtev našej škole

základné informácie o nás

Špeciálna základná škola v Krupine je štátna špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici. Svoje poslanie plní už 74 rokov a tvorí pevnú súčasť mesta Krupina. Je umiestnená v centre mesta a disponuje krásnym školským areálom.

Riaditeľka - Mgr. Andrea Kristeľová

Nové v našej škole

naše aktivity

Ukončenie školského roka

  • 28.6.2024

Dnes sme ukončili ďalší školský rok. Počas roka sme zažili veľa krásnych chvíľ, nadobudli sme...

Čítať článok

Učíme sa s poznávaním nášho okolia

  • 20.6.2024

Ocko nášho žiaka pán Lalík nám pripravil zážitkové učenie na Krupinakej priehrade. Vyskúšali sme si rôzne techniky rybárčenia, ako napríklad...

Čítať článok

Detský kultúrny festival základných škôl

  • 06.6.2024

Naši žiaci sa zúčastnili na úžasnom detskom kultúrnom festivale základných škôl okresu Krupina s názvom MY, DETI...

Čítať článok

Potulky okolím Krupiny

  • 22.5.2024

V rámci dňa pohybu sme sa vybrali na vychádzku do blízkeho okolia Krupiny. Naša prvá zastávka viedla ku kováčovi, ktorý nám ukázal ako sa...

Čítať článok

Deň Zeme - súťaž

  • 02.5.2024

Pri príležitosti Dňa Zeme sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo Centrum voľného času Domček Krupina na tému "MOJA PLANÉTA ZEM"....

Čítať článok

Skvelí učitelia

So žiakmi pracuje tím špeciálnych pedagógov (psychopédov, somatopédov), pedagogických asistentov, vychovávateľka ŠKD.

Kreatívne hodiny

Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Aktívna výučba

Cieľom školy je dobre pripraviť školu na službu žiakom a rodičom. Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Moderné prostredie

Škola žiakom ponúka príjemné prostredie, zrekonštruované detské ihrisko, uzavretý školský pozemok a špecializované učebne.

Pozrite si fotografie z našej školy