Breadcrumbs Image

Canisterapia s LUCKOU

Deti má psík motivovať k lepším výsledkom v škole a majú ho za odmenu. Plnením úloh so psíkmi si deti zlepšujú rôzne vedomosti a zručnosti. Tiež sa učia ako sa ku psíkom správať. Nenásilne ich motivujú pracovať s pamäťou a celkovo ich podnecujú k väčšej duševnej a fyzickej aktivite a komunikácii s okolitým svetom.

Ukážky canisterapie: