Breadcrumbs Image

Pokračujeme v projekte

Projekt "Výzvy šité na mieru", ktorý realizujem v rámci ročného vzdelávania Komenského inštitút, má svoje POKRAČOVANIE. Galéria fotografií zachytáva žiakov pri rôznych činnostiach ZIMNEJ VÝZVY, počas ktorej si žiaci Špeciálnej základnej školy v Krupine trénovali rôzne praktické zručnosti v škole a v domácom prostredí. Dnes ešte s pomocou rodičov, učiteliek, asistentiek. Kým sa bežné činnosti zautomatizujú potrebujú žiaci dlhší čas. No čím skôr sa do činnosti zapoja, tým skôr prídu prvé výsledky a samostatnosť.
Vďaka tomuto projektu objavujú rodičia žiakov ich silné stránky, ktoré je potrebné podporovať a rozvíjať. Tak majú možnosť byť naši žiaci užitoční nielen pre seba ale aj pre svoje blízke okolie po skončení našej školy, ktorá je často jedinou vzdelávacou inštitúciou, ktorú žiaci našej školy navštevujú.

Andrea KristeľováPriložené fotografie

Zo života našej školy

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Cukrárska výroba

Cukrárska výroba

 Valentín

Valentín

Karneval

Karneval

Ukáž spravodajstvo...


Realizované projekty


plagat projekty eyof 2022 plagat projektu site na mieru
plagat projekty
plagat projekty