Breadcrumbs Image

Slávik 2019

Žiaci sa už tešili na tradičnú spevácku súťaž Školský Slávik 2019. V prvej kategórii vyhrala Laura Ližbetinová, v druhej Gabika Poništová a v tretej Ivana Mirgová.


Súťažiaci však mali pripravené pekné pesničky a rozhodovanie bolo veľmi ťažké. Ďakujeme za nezabudnuteľný umelecký zážitok.


Priložené fotografie

Zo života našej školy

Zima v ŠKD

Zima v ŠKD

Železný muž

Železný muž

Železná žena

Železná žena

Prevencia šikanovania

Prevencia šikanovania

Ukáž spravodajstvo...


Aktuálne realizované projekty

plagat projekty