Breadcrumbs Image

Pošta

V dňoch 11. a 12. decembra Slovenská pošta umožnila žiakom našej školy nazrieť do zákulisia svojej budovy. Veľmi pekne sa chceme poďakovať pani Drakovej, ktorá nám priblížila minulosť a súčasnosť poštou poskytovaných služieb a náplň práce jej zamestnancov. 

Priložené fotografie

Zo života našej školy

Vianočný radničný rínok

Vianočný radničný rínok

Vianočný pozdrav v DD a DDS Krupina

Vianočný pozdrav v DD a DDS Krupina

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

Hvezdáreň v Žiari nad Hronom

Hvezdáreň v Žiari nad Hronom

Ukáž spravodajstvo...


Aktuálne realizované projekty

plagat projekty