Breadcrumbs Image

Pošta

V dňoch 11. a 12. decembra Slovenská pošta umožnila žiakom našej školy nazrieť do zákulisia svojej budovy. Veľmi pekne sa chceme poďakovať pani Drakovej, ktorá nám priblížila minulosť a súčasnosť poštou poskytovaných služieb a náplň práce jej zamestnancov. 

Priložené fotografie

Zo života našej školy

Záver školského roka 2019/2020

Záver školského roka 2019/2020

 Jún v škole

Jún v škole

Zima v ŠKD

Zima v ŠKD

Železný muž

Železný muž

Ukáž spravodajstvo...


Aktuálne realizované projekty

plagat projekty