Breadcrumbs Image

Cukrárska výroba

Dnes sme navštívili SOŠOaS Krupina. Pani majsterka OV Alena Kaufmanová nám ukázala vynovené priestory školy. Dovolia nám nakuknúť do výroby ich cukrárskych výrobkov. Videli sme ich žiakov počas praxe. Niektorí naši žiaci sa tiež podieľali na samotnej výrobe a do ochutnávania sme sa zapojili všetci.

Ďakujeme za zážitkovú exkurziu, ktorá nám osladila deň. 

Priložené fotografie