Výberové konanie - Riaditeľ školy

Výberové konanie na riaditeľ Špeciálnej základnej školy Krupina - apríl 2019