Vedenie a pedagógovia

Vedenie školy

Riaditeľka školy:

Mgr. Andrea Kristeľová  - štatutár

 

 

                                 

 
                                                        

 

Pedagogickí zamestnanci školy:

 

VC             Mgr. Eva Kuzmová

                  Bc. Viera Kočišová (asistent učiteľa)

IVP 1         Mgr. Monika Packová

                          Laura Hollá (asistent učiteľa)

IVP 2          Mgr. Margita Jakubčová

                   Mgr. Zuzana Ličková  (asistent učiteľa)

1. trieda      Mgr. Renáta Hajduková

2. trieda      Mgr. Michaela Vicianová

                   Bc. Ivanka Nemčeková (asistent učiteľa)

3. trieda      Mgr. Ingrid Kováčová

                   Bc. Viera Kočišová (asistent učiteľa)                  

ŠKD                    Katarína Petrovská

Mgr. Eva Kuzmová (výchovný poradca)

Mgr. Ingrid Kováčová (vedúca MO)

 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy:

Logopedická starostlivosť:        

Mgr. Daniela Lendvorská
Mgr. Zuzana Djovčošová

 Školský psychológ

PhDr. Gabriela Zachová

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt aktuálne v realizácii

Zníženie energetickej náročnosti budovy školy

projekt zateplenia školy

Projekt je spolufinancovaný EU

Zbierame vrchnáčiky

pre Peťka Gocníka

viac informácií

 

Všetky aktivity (fotoalbumy)
UKÁŽKA PRÁC DETÍ

špeciálna základná škola krupina

špeciálna základná škola krupina

špeciálna základná škola krupina