IV.Q 2014

Zverejňovanie faktúr, objednávok podľa z. č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 211/2000 Z,z, o slobodnom prístupe k informáciám  
                 
Typ Číslo Popis Celková hodnota Dátum Dodávateľ/IČO Objednávateľ Podpis Funkcia
VPD 96 Cestovné 10,15 6.10.2014 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 97 Poštovné 12,20 14.10.2014 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 98 Všeobecný materiál 20,30 16.10.2014 V.Gregáň,Krupina, 31024611      
VPD 99 Cestovné 4,00 22.10.2014 auto vlastné      
VPD 100 Cestovné 4,00 22.10.2014 auto vlastné      
VPD 101 Tlač dokumentov 2,12 24.10.2014 Ateliér sro. Krupina, 36003671      
VPD 103 Učebné pomôcky, knihy 9,80 29.10.2014 R.Tisovčík,Lučenec, 45961280      
VPD 104 Poštovné 9,35 29.10.2014 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 105 Poštovné 2,80 31.10.2014 Pošta Krupina, 36631124      
Faktúra 039214 Odborný seminár 32,00 1.10.2014 VOSKO sro.Brusno, 46619755      
OBJ 35/14 Jedálne kupóny 1515,54 1.10.2014 LE CHEQUE DEJEUNER ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 114106 Jedálne kupóny 1515,54 2.10.2014 LE CHEQUE DEJEUNER      
Faktúra 414137 Odborný seminár 58,00 2.10.2014 EDOS-PEM sro, 36287229      
OBJ 34/14 Učebné pomôcky - GoTalk 9+ 187,00 25.9.2014 PMXnet sro,Hnúšťa,36629880 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 8443 Učebné pomôcky - GoTalk 9+ 187,00 7.10.2014 PMXnet sro,Hnúšťa,36629880      
Faktúra 14125 Preventívna deratizácia 39,79 7.10.2014 LITERA,V.Krtíš, 30442389      
OBJ 32/14 Učebné pomôcky - PEN FRIEND 800,00 12.9.2014 PMXnet sro,Hnúšťa,36629880 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 8430 Učebné pomôcky - PEN FRIEND 800,00 7.10.2014 PMXnet sro,Hnúšťa,36629880      
OBJ 09/14 Kancelársky materiál 43,78 30.9.2014 BJK Krupina, 14445182 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 140185 Kancelársky materiál 43,78 7.10.2014 BJK Krupina, 14445182      
Faktúra 262014 Strava 26,03 10.10.2014 ŠJ Krupina, 37830813      
Faktúra 121519 Elektrická energia 800,00 10.10.2014 SSE Žilina, 36403008      
OBJ 33/14 Učebné pomôcky-hovoriaci fotoalb 300,00 12.9.2014 3lobit sro, BA, 46020152 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 293/14 Učebné pomôcky-hovoriaci fotoalb 300,00 10.10.2014 3lobit sro, BA, 46020152      
Faktúra 511031 Poistenie malých podnikateľov 197,09 20.10.2014 Allianz-Slov.poisť.as,00151700      
Faktúra 241153 Vodné, stočné 186,86 22.10.2014 StVPS B.Bystrica, 36644030      
Faktúra 740925 Telekomunikačné poplatky 16,66 22.10.2014 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 176671 Telekomunikačné poplatky 33,71 22.10.2014 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 132014 Údržba software na PC 72,00 22.10.2014 Mgr.Bajnok, KA, 47057181      
OBJ 38/14 Set na čistenie tabletov 10,04 17.10.2014 ALZA.sk,Praha, 27082440 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 511458 Set na čistenie tabletov 10,04 22.10.2014 ALZA.sk,Praha, 27082440      
OBJ 39/14 Rekonštrukcia el.inštalácie 160,00 17.10.2014 A.M.PROFI GROUP,43649114ŠZŠ Krupina   Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 022/14 Rekonštrukcia el.inštalácie 158,44 27.10.2014 A.M.PROFI GROUP,43649114      
OBJ 41,14 Dosky na lavičky 80,00 24.10.2014 HASTOL sro.Bzovík,36054194 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 6/2014 Dosky na lavičky 78,00 31.10.2014 HASTOL sro.Bzovík,36054194      
VPD 106 Poštovné 2,20 12.11.2014 Pošta Krupina,36631124      
VPD 107 Všeobecný materiál 0,60 12.11.2014 ELEKTRO MT KA, 32618026      
VPD 108 Všeobecný materiál 81,00 12.11.2014 BJK Krupina, 14445182      
VPD 109 Všeobecný materiál 10,35 18.11.2014 V.Gregáň Krupina, 31024611      
VPD 110 Cestovné 4,90 21.11.2014 auto vlastné      
VPD 111 Cestovné 9,40 21.11.2014 ARRIVA Štúrovo, 36545317      
VPD 113 Cestovné 8,60 27.11.2014 auto vlastné      
VPD 114 Cestovné 6,30 27.11.2014 auto vlastné      
VPD 115 VZP-učebné pomôcky 3,20 28.11.2014 M.Dendiš Krupina, 40544231      
VPD 116 Poštovné 3,70 27.11.2014 Pošta Krupina,36631124      
OBJ 10/14 Kancelársky materiál 24,55 24.10.2014 BJK Krupina, 14445182 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 195/14 Kancelársky materiál 24,55 6.11.2014 BJK Krupina, 14445182      
Faktúra 201479 Kancelársky materiál 28,55 7.5.2014 BJK Krupina, 14445182      
OBJ 37/14 Toner 22,00 6.10.2014 TonerShop ZV,37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 140120 Toner 20,90 6.11.2014 TonerShop ZV,37061275      
Faktúra 54/14 Čistiace prostriedky 26,50 10.11.2014 ELAST Krupina, 33287139      
OBJ 40/14 Toner 18,00 29.10.2014 TonerShop ZV,37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 140142 Toner 17,60 10.11.2014 TonerShop ZV,37061275      
Faktúra 121519 Elektrická energia 800,00 12.11.2014 SSE Žilina, 36403008      
Faktúra 511003 Poistenie budov 200,62 12.11.2014 Allianz-Slov.poisť.as,00151700      
Faktúra 28/14 Strava 27,40 12.11.2014 ŠJ Krupina, 37830813      
Faktúra 512/14 Odborný seminár 64,00 21.11.2014 VOSKO sro Brusno, 46619755      
Faktúra 57676 Telekomunikačné poplatky 33,70 24.11.2014 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 741022 Telekomunikačné poplatky 16,66 24.11.2014 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 15/14 Údržba software na PC 72,00 28.11.2014 Mgr.Bajnok, KA, 47057181      
VPD 117 VZP-učebné pomôcky 9,90 5.12.2014 ARGO Krupina, 34790187      
VPD 118 Všeobecný materiál 4,50 11.12.2014 CARMAT Krupina, 34788808      
VPD 119 VZP-učebné pomôcky 3,35 12.12.2014 ARGO Krupina, 34790187      
VPD 120 Poštovné 5,10 12.12.2014 Pošta Krupina,36631124      
VPD 122 VZP-učebné pomôcky 7,47 15.12.2014 COOP Jednota, 00169021      
VPD 123 Poštovné 8,85 17.12.2014 Pošta Krupina,36631124      
VPD 121 Cestovné žiaci 1018,58 15.12.2014        
VPD 125 Cestovné 6,35 18.12.2014 ARRIVA Štúrovo, 36545317      
VPD 126 Všeobecný materiál 1,50 18.12.2014 BJK Krupina, 14445182      
VPD 127 Cestovné 8,60 18.12.2014. vlastné auto      
VPD 128 Cestovné 4,20 18.12.2014 vlastné auto      
VPD 129 Cestovné 4,20 18.12.2014 vlastné auto      
VPD 130 Cestovné 4,20 18.12.2014 vlastné auto      
VPD 131 Cestovné 4,20 18.12.2014 vlastné auto      
VPD 132 Cestovné 9,10 18.12.2014 vlastné auto      
VPD 133 Všeobecný materiál 5,50 19.12.2014 ELAST Krupina, 33287139      
VPD 134 Poštovné 1,50 22.12.2014 Pošta Krupina,36631124      
OBJ 44/14 Jedálne kupóny 645,54 28.11.2014 LE CHEQUE DEJEUNER ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 114127 Jedálne kupóny 645,54 1.12.2014 LE CHEQUE DEJEUNER      
OBJ 11/14 Kancelársky materiál 140,65 27.11.2014 BJK Krupina, 14445182 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 210/14 Kancelársky materiál 140,65 5.12.2014 BJK Krupina, 14445182      
OBJ 43/14 Toner 22,00 27.11.2014 TonerShop ZV,37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 140161 Toner 20,90 8.12.2014 TonerShop ZV,37061275      
Faktúra 0441 Drevené hračky ŠKD 93,78 8.12.2014 SBWOOD Senec,366660914      
Faktúra 140102 Plastové okná a dvere 2449,99 9.12.2014 Mtplus zh sro, 46060855      
Faktúra 30/14 Strava 24,66 10.12.2014 ŠJ Krupina, 37830813      
Faktúra 121519 Elektrická energia 800,00 10.12.2014 SSE Žilina, 36403008      
Faktúra 39/14 Logopedické služby 96,00 10.12.2014 DAMILU sro,ZV,45909849      
Faktúra 492/14 Záručné a servisné služby 237,35 10.12.2014 ProCeS sro BB, 31570879      
Faktúra 24/14 Montáž vodovodného potrubia 220,05 10.12.2014 J.Sklienka,Dobrá Niva 43865666      
Faktúra 140176 Služby BOZP a OPP 150,00 15.12.2014 Š.Péchy, Zvolen, 43433626      
OBJ   PC štátna pokladnica 994,74 2.12.2014 PosAm sro,BA, 31365078 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 726802 PC štátna pokladnica 994,74 15.12.2014 PosAm sro,BA, 31365078      
OBJ 46/14 Toner 30,00 5.12.2014 TonerShop ZV,37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 140166 Toner 28,00 15.12.2014 TonerShop ZV,37061275      
Faktúra 68/14 Všeobecný materiál 300,30 15.12.2014 ELAST Krupina, 33287139      
Faktúra 47686 Telekomunikačné poplatky 33,62 15.12.2014 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 741118 Telekomunikačné poplatky 16,66 17.12.2014 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 140103 Plastové okná a dvere 1300,00 18.12.2014 Mtplus zh sro, 46060855      
OBJ 12/14 Kancelársky materiál 59,94 29.12.2014 BJK Krupina, 14445182 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 235/14 Kancelársky materiál 59,94 29.12.2014 BJK Krupina, 14445182      
OBJ 47/14 Školský nábytok 1230,00 18.12.2014 MEGGY sro Jelenec,36535290 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 141011 Školský nábytok 1230,00 29.12.2014 MEGGY sro Jelenec,36535290