III.Q 2015

Objednávky a faktúry III.Q 2015

Objednávky

Por.č. Popis Celková                                          hodnota Dátum                                          vyhotov. Obchodné meno Mesto ICO Objednávajúci Funkcia
27/15 Školské tlačivá (triedny výkaz)   17.6.2015 ŠEVT a.s. B.Bystrica 31331131 Mgr.Kristeľová riaditeľka
28/15 Učebné pomôcky - dielne 146,30 19.6.2015 M-STEIN Košice 11992832 Mgr.Kristeľová riaditeľka
29/15 Router TL-WR841N 26,00 25.6.2015 R-SERVISE group, s.r.o. Terany 36039781 Mgr.Kristeľová riaditeľka
30/15 Jedálne kupóny 640,00 2.7.2015 LE CHEQUE DEJEUNERs.r.o. Bratislava 31396674 Mgr.Kristeľová riaditeľka
31/15 Kancelársky materál 46,91 2.7.2015 Jozef Brodniansky BJK Krupina 14445182 Mgr.Kristeľová riaditeľka
32/15 Všeobecný materiál  81,00 3.7.2015 ELAST - HAALOVÁ Krupina 33287139 Mgr.Kristeľová riaditeľka
33/15 Čistiace prostriedky 77,48 11.8.2015 SALL v.o.s. Krupina 36015431 Mgr.Kristeľová riaditeľka
34/15 Jedálne kupóny 1088,00 2.9.2015 LE CHEQUE DEJEUNERs.r.o. Bratislava 31396674 Mgr.Kristeľová riaditeľka
35/15 Zostava 2 tonerov 90,00 2.9.2015 SMART COMPUTER s.r.o. Zvolen 31629881 Mgr.Kristeľová riaditeľka
36/15 Kancelársky materál 14,80 3.9.2015 Jozef Brodniansky BJK Krupina 14445182 Mgr.Kristeľová riaditeľka
37/15 Toner - renovácia 25,00 3.9.2015 TONER SHOP Zvolen 37061275 Mgr.Kristeľová riaditeľka
38/15 Toner CANNON FX10 20,00 8.9.2015 TONER SHOP Zvolen 37061275 Mgr.Kristeľová riaditeľka
39/15 Aktivácia CD Písanie  13,20 10.9.2015 STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava 31360513 Mgr.Kristeľová riaditeľka
40/15 Učiteľské a žiacke perá k IT 186,00 10.9.2015 TA Triumph-Adler Slovakia sro Bratislava 31345638 Mgr.Kristeľová riaditeľka
41/15 Školské tlačivá (pedag.dokum.)   11.9.2015 ŠEVT a.s. B.Bystrica 31331131 Mgr.Kristeľová riaditeľka
42/15 Tonery 52,00 16.9.2015 TONER SHOP Zvolen 37061275 Mgr.Kristeľová riaditeľka
43/15 Skartovačka 75,00 21.9.2015 SMART COMPUTER s.r.o. Zvolen 31629881 Mgr.Kristeľová riaditeľka
44/15 Vodoinštalatérske práce 420,74 24.9.2015 Tomáš Franka Dobrá Niva 40240495 Mgr.Kristeľová riaditeľka
45/15 Jedálne kupóny 1024,00 28.9.2015 LE CHEQUE DEJEUNERs.r.o. Bratislava 31396674 Mgr.Kristeľová riaditeľka

 

Faktúry

Číslo         fa Popis plnenia Suma                                           bez DPH   s DPH OBJ Dátum      doručenia ICO Obchodné meno Ulica Mesto Číslo fa
57/15 Router TL-WR841N 21,20 25,44 29/15 26.6.2015 36039781 R-SERVICE group s.r.o. Terany 148 Terany 15060004
60/15 Jedálne kupóny 652,95 655,54 30/15 6.7.2015 31396674 LE CHEQUE DEJEUNERs.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava 115073482
59/15 Kancelársky materiál 39,09 46,91 31/15 2.7.2015 14445182 Jozef Brodniansky BJK Železničná 11 Krupina 20150138
61/15 Všeobecný materiál 67,50 81,00 32/15 3.7.2015 33287139 ELAST - HAALOVÁ Obchodná 554/10 Krupina 28/2015
64/15 Poistenie hnuteľných vecí   139,20   6.7.2015 00151700 Allianz Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4 Bratislava 511083449
65/15 Učebné pomôcky - dielne   151,00 28/15 8.7.2015 11992832 M-Stein - Peter Mészáros Račí potok 27 Košice 2015268
9/15 Elektrická energia 07/2015 666,67 800,00   28.1.2015 36403008 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 1215196700
63/15 aSc Agenda Upgrade 2016 52,50 63,00   3.7.2015 31361161 ASC s.r.o. Svoradova 7/1 Bratislava 91-5-0002000
62/15 Služby technika BOZP,PZS,OPP   45,00   3.7.2015 43433626 Štefan Péchy BOZP a OPP Prachatická 1798/17 Zvolen 150120
67/15 Vypracovanie projekt.dokument.   395,00   14.7.2015 34789201 Hucák - HKP - PROJEKT Tranistravár 1777 Krupina 13/2015
66/15 Služby pevnej siete 06/2015 42,34 50,81   13.7.2015 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 4775382884
69/15 Služby mobilnej siete 06/2015 13,88 16,66   15.7.2015 35763569 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 7505875165
68/15 Údržba softwaru   172,00   14.7.2015 47057181 Mgr. Pavol Bajnok Železničná 11 Krupina 10/2015
58/15 Vodné, stočné 03-06/2015 220,33 264,40   2.7.2015 36644030 StVPS a.s. Partizánska cesta 5 B.Bystrica 251142644
70/15 Školské tlačivá (pedag.dokum.) 51,60 61,92 27/15 22.7.2015 31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská 16 B.Bystrica 1152206003
71/15 Zabezpečenie VO   390,00   24.7.2015 41520700 Ing. Adriana Ondríková Partizánska 138/131 Žiar n/Hronom 14072401
9/15 Elektrická energia 08/2015 666,67 800,00   28.1.2015 36403008 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 1215196700
72/15 Služby technika BOZP,PZS,OPP   45,00   3.8.2015 43433626 Štefan Péchy BOZP a OPP Prachatická 1798/17 Zvolen 150151
74/15 Čistiace potreby 64,57 77,48 33/15 11.8.2015 36015431 SAL v.o.s. Pribinova 39 Krupina 2015039
38/15 Poplatokk za komunálne odpady   160,00   8.4.2015 00320056 Mesto Krupina Svätotrojičné nám. 4/4 Krupina 3210305815
73/15 Služby pevnej siete 07/2015 17,50 21,00   7.8.2015 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 7776335167
75/15 Služby mobilnej siete 07/2015 13,88 16,66   14.8.2015 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 7506840511
77/15 Jedálne kupóny 1100,95 1103,54 34/15 2.9.2015 31396674 LE CHEQUE DEJEUNERs.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava 115094547
79/15 Kancelársky materiál 12,33 14,80 36/15 3.9.2015 14445182 Jozef Brodniansky BJK Železničná 11 Krupina 20150177
78/15 Zostava tonerov 74,45 89,34 35/15 3.9.2015 31629881 Smart Computer s.r.o. J.C.Hronského 11 Zvolen 15101114
80/15 Toner - renovácia 19,17 23,00 37/15 4.9.2015 37061275 TonerShop Hviezdoslavova 18 Zvolen 150088
09/15 Elektrická energia 09/2015 666,67 800,00   28.1.2015 36403008 SSE a.s. Račí potok 27 Žilina 1215196700
81/15 Služby technika BOZP,PZS,OPP   45,00   7.9.2015 43433626 Štefan Péchy BOZP a OPP Prachatická 1798/17 Zvolen 150170
87/15 Školské tlačivá (pedag.dokum.) 13,13 15,76 41/15 11.9.2015 31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská 16 B.Bystrica 2152207796
83/15 Obkladacie (stavebné) práce 50,00 60,00   7.9.2015 47775599 JJP Mont s.r.o. Jasenovská 1201 Oravská Lesná 2015/8
84/15 Toner  16,58 19,90 38/15 9.9.2015 37061275 TonerShop Hviezdoslavova 18 Zvolen 150091
88/15 Aktivácia CD Písanie  11,00 13,20 39/15 16.9.2015 31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A Bratislava 151313821
86/15 Služby pevnej siete 08/2015 16,66 19,99   10.9.2015 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 5777283856
103/15 Služby mobilnej siete 08/2015 13,88 16,66   16.9.2015 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 7507822619
89/15 Program ALFA plus 23,80 28,56   22.9.2015 31635903 KROS a.s. A. Rudnaya 21 Žilina 111517898
82/15 Rozvojový projekt-stavebné práce 7866,23 9439,48   7.9.2015 47775599 JJP Mont s.r.o. Jasenovská 1201 Oravská Lesná 2015/7
92/15 Učiteľské a žiacke perá k IT 156,00 187,20 40/15 23.9.2015 31345638 TA Triumph-Adler Slovakia sro Plynárenská 2 Bratislava 151600182
90/15 Toner 41,92 50,30 42/15 18.9.2015 37061275 TonerShop Hviezdoslavova 18 Zvolen 150096
96/15 Jedálne kupóny 1036,95 1039,54 45/15 29.9.2015 31396674 LE CHEQUE DEJEUNERs.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava 115104356