III.Q

Zverejňovanie faktúr, objednávok podľa z. č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 211/2000 Z,z, o slobodnom prístupe k informáciám

 

Typ Číslo Popis Celková hodnota Dátum Dodávateľ/IČO Objednávateľ Podpis Funkcia
VPD 77 Poštovné 4,50 9.7.2014 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 78 Všeobecný materiál 64,72 9.7.2014 DADOstavebniny,KA,34788905      
VPD 79 Všeobecný materiál 42,33 15.7.2014 DADOstavebniny,KA,34788905      
VPD 80 Poštovné 1,30 21.7.2014 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 81 Poštovné 1,35 24.7.2014 Pošta Krupina, 36631124      
Faktúra 140355 Apple iPad 2 wifi 400,42 8.7.2014 WESTech sro,BA, 35796111      
Faktúra 21/14 Strava 21,92 9.7.2014 ŠJ Krupina, 37830813      
OBJ   Kancelársky materiál 80,75 31.1.2014 ŠEVT BB, 31331131 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 114220 Kancelársky materiál 80,75 11.7.2014 ŠEVT BB, 31331131      
OBJ 16/2014 Piesok do pieskoviska 35,00 23.5.2014 OP-TIM Krupina, 30223661 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 817140 Piesok do pieskoviska 32,04 11.7.2014 OP-TIM Krupina, 30223661      
Faktúra 241082 Vodné, stočné 214,42 25.7.2014 VEOLIA BB, 36644030      
Faktúra 576365 Telekomunikačné poplatky 33,64 23.7.2014 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 740634 Telekomunikačné poplatky 16,66 23.7.2014 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 914000 aSc Agenda Upgrade 2015 63,00 11.7.2014 ASC sro,BA, 31361161      
Faktúra 121519 Elektrická energia 800,00 11.7.2014 SSE Žilina, 36403008      
VPD 82 Poštovné 2,65 28.8.2014 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 83 Overovanie listiny 1,50 28.8.2014 Mesto Krupina, 00320056      
OBJ 26/14 Jedálne kupóny 1515,54 30.7.2014 LE CHEQUE DEJEUNER ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 114083 Jedálne kupóny 1515,54 1.8.2014 LE CHEQUE DEJEUNER      
Faktúra 402014 Strava 20,16 5.8.2014 ŠJ Krupina, 37833758      
OBJ 24/14 Toner 25,00 28.7.2014 Toner Shop, ZV, 37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 140091 Toner 24,00 8.8.2014 Toner Shop, ZV, 37061275      
výmer 321030 Poplatok za komunálne odpady 150,00 13.8.2014 Mesto Krupina, 00320056      
Faktúra 121519 Elektrická energia 800,00 13.8.2014 SSE Žilina, 36403008      
OBJ 25/14 Všeobecný materiál 63,05 31.7.2013 ELAST Krupina, 33287139 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 40/14 Všeobecný materiál 63,05 12.8.2014 ELAST Krupina, 33287139      
OBJ 23/14 Čistiace prostriedky 49,91 28.6.2014 SALL Krupina, 36015431 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 40/14 Čistiace prostriedky 49,91 12.8.2014 SALL Krupina, 36015431      
Faktúra 276479 Telekomunikačné poplatky 33,41 21.8.2014 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 740732 Telekomunikačné poplatky 16,66 21.8.2014 Slovak Telekom, 35763469      
OBJ 27/14 Inštalácia el.vrátnika 470,00 11.8.2014 A.M.PROFI GROUP,43649114 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 14/14 Inštalácia el.vrátnika 270,00 22.8.2014 A.M.PROFI GROUP,43649114      
Faktúra 16/14 Inštalácia el.vrátnika 198,11 28.8.2014 A.M.PROFI GROUP,43649114      
VPD 84 Všeobecný materiál 13,50 2.9.2014 Caparol Slovakia, 35684992      
VPD 86 Všeobecný materiál 19,38 10.9.2014 FaxCOPY ZV, 35729040      
VPD 87 Všeobecný materiál 7,38 10.9.2014 Hypernova ZV, 35818913      
VPD 88 Všeobecný materiál 7,40 10.9.2014 JANAPHARM ZV, 41652118      
VPD 89 Všeobecný materiál 15,50 10.9.2014 REPOS ZV, 33283133      
VPD 90 Poštovné 2,50 10.9.2014 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 91 Poštovné 17,15 10.9.2014 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 92 Poštovné 4,30 18.9.2014 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 94 Cestovné 8,20 24.9.2014 vlastné auto      
VPD 95 Poštovné 5,65 30.9.2014 Pošta Krupina, 36631124      
OBJ   Kancelársky materiál 38,00 2.6.-26.8.14 BJK Krupina, 14445182 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 154/14 Kancelársky materiál 37,44 5.9.2014 BJK Krupina, 14445182      
OBJ 29/14 Toner 22,00 27.8.2014 Toner Shop, ZV, 37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 105/14 Toner 20,90 8.9.2014 Toner Shop, ZV, 37061275      
OBJ júl 14 Čistiace prostriedky 72,00 1.8.2014 SALL Krupina, 36015431 ŠZŠ Krupina Mgr.kristeľová riaditeľka
Faktúra 3013 Čistiace prostriedky 70,22 9.9.2014 SALL Krupina, 36015431      
Faktúra 121519 Elektrická energia 800,00 11.9.2014 SSE Žilina, 36403008      
OBJ 30/14 Toner 22,00 2.9.2014 Toner Shop, ZV, 37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 106/14 Toner 20,90 11.9.2014 Toner Shop, ZV, 37061275      
Faktúra 502141 Ročný prístup na www.vssr.sk 76,00 16.9.2014 Poradca podnikateľa,31592503      
OBJ 28/14 Vozík na kuka nádobu 40,00 20.8.2014 SLOVTRADINGsro, 36283231 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 14300 Vozík na kuka nádobu 37,92 16.9.2014 SLOVTRADINGsro, 36283231      
Faktúra 26/14 Logopedické služby 120,00 18.9.2014 DAMILU sro Zvolen, 45909849      
Faktúra 140116 Vypracovanie základnej dokument. 50,00 22.9.2014 Štefan Péchy,ZV, 43433626      
Faktúra 740829 Telekomunikačné poplatky 16,66 22.9.2014 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 376577 Telekomunikačné poplatky 33,17 22.9.2014 Slovak Telekom, 35763469      
OBJ 31/14 Rozvojový projekt - iPAD Wi-Fi 430,00 12.9.2014 WESTech sro,BA, 35796111 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 140587 Rozvojový projekt - iPAD Wi-Fi 430,54 26.9.2014 WESTech sro,BA, 35796111      
Faktúra 111421 Program ALFA+ balík podpory 53,54 26.9.2014 KROS as, Žilina, 3163503      
Faktúra 91400 Poistné žiaci 57,20 26.9.2014 UNIQA Košice, 653501