II.Q

Zverejňovanie faktúr, objednávok podľa z. č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 211/2000 Z,z, o slobodnom prístupe k informáciám

Typ Číslo Popis Celková hodnota Dátum Dodávateľ/IČO Objednávateľ Podpis Funkcia
VPD 27 Tlač dokumentov 7,2 1.4.2014 Ateliér s.r.o., 36003671      
VPD 28 Všeobecný materiál 10,51 2.4.2014 Poľnoprodukt KA 10918094      
VPD 29 Poštovné 8,40 7.4.2014 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 30 Učebné pomôcky - VZP 5,86 10.4.2014 TESCO a.s., 31321828      
VPD 31 Cestovné 3,70 10.4.2014 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 32 Poštovné 5,90 14.4.2014 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 33 Všeobecný materiál 1,36 22.4.2014 Ľ.Legner,Krupina, 44712049      
VPD 34 Všeobecný materiál 38,00 22.4.2014 WESTech sro, 35796111      
VPD 35 Všeobecný materiál 38,00 22.4.2014 WESTech sro, 35796111      
VPD 37 Cestovné 25,70 29.4.2014 SAD Zvolen, SAD Lučenec      
VPD 38 Cestovné 26,45 29.4.2014 SAD Zvolen, SAD Lučenec      
VPD 39 Cestovné 10,40 29.4.2014 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 40 Všeobecný materiál 1,20 29.4.2014 ELEKTRO MT, 32618026      
VPD 41 Poštovné 4,55 30.4.2014 Pošta Krupina, 36631124      
Faktúra 1400044 Konrola hydrant.siete a PHP 155,30 8.4.2014 BAVEX plus sro, 36853836      
OBJ   Kancelársky materiál 20,26 11.2.-25.3. BJK Krupina, 14445182 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 201460 Kancelársky materiál 20,26 8.4.2014 BJK Krupina, 14445182      
Faktúra 232014 Strava 18,9 10.4.2014 ŠJ Krupina,37833758      
Faktúra 092014 Strava 23,29 10.4.2014 ŠJ Krupina, 37830813      
Faktúra 121519 Elektrická energia 800,00 10.4.2014 SSE Žilina, 36403008      
Faktúra 776063 Telekomunikačné poplatky 35,21 17.4.2014 Slovak Telekom, 35763469      
OBJ 142014 Pracovná obuv, plášť 35,00 1.4.2014 BOOMS sro, 31588077 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 14046 Pracovná obuv, plášť 32,78 17.4.2014 BOOMS sro, 31588077      
OBJ 242014 PC zostava 483,80 20.3.2014 Smart Computer ZV,31629881 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 1410042 PC zostava 476,00 22.4.2014 Smart Computer ZV,31629881      
OBJ 102014 Zmena zmluvy 16,99 27.2.2014 Slovak Telekom, 35763469 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 740337 Telekomunikačné poplatky 6,92 24.4.2014 Slovak Telekom, 35763469      
  321030 Poplatok za kumun. Odpady 150,00 24.4.2014 Mesto Krupina,00320056      
OBJ 172014 Uhlová brúska 35,00 22.4.2014 OL-LUX Krupina, 33286833 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 01114 Uhlová brúska 34,10 25.4.2014 OL-LUX Krupina, 33286833      
VPD 42 Cestovné 11,15 1.5.2014 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 43 Učebné pomôcky - VZP 3,77 12.5.2014 TESCO a.s., 31321828      
VPD 44 Cestovné 6,75 12.5.2014 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 45 Cestovné 6,60 15.5.2014 ARRIVA Štúrovo, 36545317      
VPD 46 Cestovné 6,60 15.5.2014 ARRIVA Štúrovo, 36545317      
VPD 47 Kurz - hrnčiarska výroba 88,00 16.5.2014 ÚĽUV B.Bystrica, 00164429      
VPD 48 Všeobecný materiál 15,99 16.5.2014 TPD EURONICS, 11790547      
VPD 49 Poštovné 13,85 20.5.2014 Pošta Krupina,36631124      
VPD 51 Všeobecný materiál 16,99 26.5.2014 TPD EURONICS, 11790547      
VPD 52 Všeobecný materiál 9,85 26.5.2014 Ľ.Legner, KA, 44712049      
VPD 53 Všeobecný materiál 9,95 29.5.2014 Záhrady Dobrá Niva, 36035882      
VPD 54 Všeobecný materiál 6,00 30.5.2014 TOPAS, Krupina, 46191046      
VPD 55 Poštovné 1,55 30.5.2014 Pošta Krupina,36631124      
Faktúra 214123 Vodné, stočné 223,20 6.5.2014 StVPS B.Bystrica, 36644030      
OBJ 162014 Krycia plachta na pieskovisko 54,00 22.4.2014 ARSICUA Plášťovce,36850098 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 201468 Krycia plachta na pieskovisko 54,00 6.5.2014 ARSICUA Plášťovce,36850098      
OBJ   Kancelársky materiál 28,55 11.4.-28.4. BJK Krupina, 14445182 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 201479 Kancelársky materiál 28,55 7.5.2014 BJK Krupina, 14445182      
OBJ 182014 Jedálne kupóny 1515,54 30.4.2014 LE CHEQUE DEJEUNER ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 840103 Jedálne kupóny 1515,54 7.5.2014 LE CHEQUE DEJEUNER      
Faktúra 121519 Elektrická energia 800,00 12.5.2014 SSE Žilina, 36403008      
OBJ   Prevod databázy   23.4.2014 IVES Košice, 00162957 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 557001 Prevod databázy 64,08 12.5.2014 IVES Košice, 00162957      
Faktúra 132014 Strava 13,70 14.5.2014 ŠJ Krupina, 37830813      
Faktúra 262014 Strava 16,38 14.5.2014 ŠJ Krupina, 37833758      
Faktúra 140057 Toner 17,60 14.5.2014 TonerShop ZV,37061275      
Faktúra 076163 Telekomunikačné poplatky 33,17 21.5.2014 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 740437 Telekomunikačné poplatky 16,66 21.5.2014 Slovak Telekom, 35763469      
OBJ 359844 Batéria Canon 24,90 22.5.2014 NTB Cz sro, 25971468 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 201460 Batéria Canon 24,90 23.5.2014 NTB Cz sro, 25971468      
Faktúra 072014 Údržba software na PC 120,00 28.5.2014 Mgr.Bajnok, KA, 47057181      
Faktúra 201413 Logopedické služby 104,00 28.5.2014 DAMILU sro, ZV, 45909849 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
VPD 56 Učebné pomôcky - VZP 2,14 2.6.2014 COOP Jednota,KA, 00169021      
VPD 57 Všeobecný materiál 8,70 3.6.2014 Domáce potreby KA,33288143      
VPD 58 Cestovné 11,35 3.6.2014 ARRIVA Štúrovo, 36545317      
VPD 59 Tlač dokumentov 5,58 10.6.2014 ATELIER sro,KA, 36003671      
VPD 60 Cestovné 6,70 10.6.2014 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 61 Cestovné 4,90 10.6.2014 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 62 Všeobecný materiál 7,55 13.6.2014 BJK Krupina, 14445182      
VPD 63 Tlač dokumentov 6,20 19.6.2014 ATELIER sro,KA, 36003671      
VPD 66 Poštovné 3,15 23.6.2014 Pošta Krupina,36631124      
VPD 67 Cestovné žiaci 1381,42 25.6.2014 źiaci ŠZŠ Krupina      
VPD 68 Tlač dokumentov 2,48 25.69.2014 ATELIER sro,KA, 36003671      
VPD 69 Cestovné 1,05 26.6.2014 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 70 Cestovné 11,10 26.6.2014 vlastné auto      
VPD 71 Cestovné 4,00 26.6.2014 vlastné auto      
VPD 72 Cestovné 11,35 27.6.2014 ARRIVA Štúrovo, 36545317      
VPD 73 Učebné pomôcky - VZP 5,29 27.6.2014 TESCO a.s., 31321828      
VPD 74 Poštovné 12,40 27.6.2014 Pošta Krupina,36631124      
VPD 75 Cestovné 6,60 27.6.2014 ARRIVA Štúrovo, 36545317      
VPD 76 Cestovné 4,00 27.6.2014 vlastné auto      
Faktúra 201407 Rekonštrukcia bleskozvodu 311,34 2.6.2014 PROFI GROUP KA, 43649114      
Faktúra 302014 Strava 22,68 11.6.2014 ŠJ Krupina,37833758      
Faktúra 192014 Strava 26,03 11.6.2014 ŠJ Krupina, 37830813      
Faktúra 121519 Elektrická energia 800,00 11.6.2014 SSE Žilina, 36403008      
Faktúra 201414 Logopedické služby 144,00 11.6.2014 DAMILU sro, ZV, 45909849      
OBJ 202014 Informačná brožúra Wellness 50,00 5.6.2014 UMP SK sro,KE, 36576875 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 43514 Informačná brožúra Wellness 50,00 18.6.2014 UMP SK sro,KE, 36576875      
Faktúra 140057 Služby BOZP a OPP 150,00 20.6.2014 Péchy Zvolen,43433626      
Faktúra 740153 Telekomunikačné poplatky 16,66 20.6.2014 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 17626 Telekomunikačné poplatky 33,17 20.6.2014 Slovak Telekom, 35763469      
OBJ 212014 Elektrická kosačka 80,00 17.6.20144 OL-LUX Krupina, 33286833 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 01914 Elektrická kosačka 75,00 27.6.2014 OL-LUX Krupina, 33286833