II.Q 2015

Typ Číslo Popis Celková hodnota Dátum Dodávateľ/IČO Objednávateľ Podpis Funkcia
VPD 27 Tlač dokumentov 6,00 9.4.2015 Ateliér s.r.o., 36003671      
VPD 28 Cestovné 18,20 10.4.2015 Auto vlastné      
VPD 29 Cestovné 1,85 21.4.2015 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 30 Všeobecný materiál 1,60 22.4.2015 B.Veis, Krupina, 47317337      
VPD 31 Poštovné 10,35 22.4.2015 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 33 Všeobecný materiál 2,00 27.4.2015 ELEKTRO MT, 32618026      
VPD 34 Poštovné 6,10 30.4.2015 Pošta Krupina, 36631124      
OBJ 18/15 Jedálne kupóny 911,54 1.4.2015 LE CHEQUE DEJEUNER ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 011503 Jedálne kupóny 911,54 7.4.2015 LE CHEQUE DEJEUNER      
Faktúra 150033 Konrola hydrant.siete a PHP 60,10 7.4.2015 BAVEX plus sro, 36853836      
OBJ   Kancelársky materiál 33,54 5.2.-6.3. BJK Krupina, 14445182 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 63/15 Kancelársky materiál 33,54 5.2.2015 BJK Krupina, 14445182      
OBJ 15/15 Knihy - školská knižnica 52,00 27.3.2015 Kníhkupectvo KA, 34788867 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 1/15 Knihy - školská knižnica 49,6 13.4.2015 Kníhkupectvo KA, 34788867      
Faktúra 121519 Elektrická energia 800,00 13.4.2015 SSE Žilina, 36403008      
Faktúra 61/15 Služby BOZP, PZS a OPP 45,00 13.4.2015 Péchy Zvolen,43433626      
OBJ 17/15 Hygienické potreby 17,76 30.3.2015 PAPERA sro,BB, 46082182 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 215004 Hygienické potreby 12,96 13.4.2015 PAPERA sro,BB, 46082182      
OBJ 16/15 Kancelárske stoličky 277,20 30.3.2015 PAPERA sro,BB, 46082182 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 215004 Kancelárske stoličky 277,20 13.4.2015 PAPERA sro,BB, 46082182      
OBJ 14/15 Interaktívny program ALF GOLD 449,00 19.3.2015 PcProfi sro,Prešov, 44685173 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 150421 Interaktívny program ALF GOLD 449,00 16.4.2015 PcProfi sro,Prešov, 44685173      
Faktúra 251067 Vodné-stočné 12/14-03/15 271,68 22.4.2015 StVPS as,BB, 36644030      
Faktúra 750295 Služby mobilnej siete 16,66 24.4.2015 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 277253 Služby pevnej siete 21,18 24.4.2015 Slovak Telekom, 35763469      
  321030 Poplatok za kumun. Odpady 160,00 24.4.2015 Mesto Krupina,00320056      
Faktúra 190505 Odborný seminár 66,00 24.4.2015 IPEKO Zvolen sro, 47405279      
OBJ 19/15 Toner 28,00 15.4.2015 TonerShop ZV,37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 150038 Toner 28,00 24.4.2015 TonerShop ZV,37061275      
OBJ 21/15 CD pre ŠZŠ- Pavelčákoci 18,70 23.4.2015 Pavelčákovci sro,KE,31687211 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 273/15 CD pre ŠZŠ- Pavelčákoci 18,70 30.4.2015 Pavelčákovci sro,KE,31687211      
VPD 35 Cestovné 11,65 7.5.2015 Auto vlastné      
VPD 36 Cestovné 8,70 7.5.2015 Auto vlastné      
VPD 37 Cestovné 1,57 7.5.2015 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 38 Cestovné 5,25 12.5.2015 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 39 Cestovné 12,20 14.5.2015 Auto vlastné      
VPD 40 Knihy, učebné pomôcky-šk.knižn. 13,40 15.5.2015 Ing.Hanzel,ZV, 42067847      
VPD 41 Poštovné 8,55 15.5.2015 Pošta Krupina,36631124      
VPD 42 Všeobecný materiál 1,30 18.5.2015 TOMITEXsro, 47550031      
VPD 43 Všeobecný materiál-pečiatka 11,99 22.5.2015 ATELIER sro,KA, 36003671      
VPD 45 Cestovné 27,45 26.5.2015 Auto vlastné      
VPD 46 Cestovné 9,85 26.5.2015 Auto vlastné      
VPD 47 Všeobecný materiál-kanc.potreby 17,95 26.5.2015 BJK Krupina, 14445182      
VPD 48 Poštovné 2,70 29.5.2015 Pošta Krupina,36631124      
VPD 49 Všeobecný materiál-kanc.potreby 13,45 29.5.2015 BJK Krupina, 14445182      
OBJ 22/15 Jedálne kupóny 911,54 4.5.2015 LE CHEQUE DEJEUNER ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 011505 Jedálne kupóny 911,54 5.5.2015 LE CHEQUE DEJEUNER      
OBJ 20/15 Prac.zošity pre 3.a4.ročník ZŠ 17,93 21.4.2015 Didaktis sro,BA, 31322590 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 107018 Prac.zošity pre 3.a4.ročník ZŠ 17,93 7.5.2015 Didaktis sro,BA, 31322590      
Faktúra 150076 Služby BOZP, PZS a OPP 45,00 12.5.2015 Péchy Zvolen,43433626      
Faktúra 121519 Elektrická energia 800,00 13.5.2015 SSE Žilina, 36403008      
Faktúra 777347Služby pevnej siete Služby pevnej siete 20,47 21.5.2015 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 750392 Služby mobilnej siete 16,66 21.5.2015 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 201519 Logopedické služby 216,00 21.5.2015 DAMILU sro, ZV, 45909849      
VPD 50 Cestovné 4,90 3.6.2015 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 51 Cestovné 2,40 5.6.2015 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 52 Cestovné 2,40 5.6.2015 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 53 Cestovné 4,20 5.6.2015 Auto vlastné      
VPD 54 Cestovné 2,40 8.6.2015 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 55 Cestovné 1,80 11.6.2015 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 56 Cestovné 0,75 11.6.2015 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 57 Všeobecný materiál 3,60 11.6.2015 ELEKTRO M.T., 32618026      
VPD 58 Poštovné 7,35 16.6.2015 Pošta Krupina,36631124      
VPD 59 Cestovné 3,70 16.6.2015 Auto vlastné      
VPD 60 Všeobecný materiál 5,20 16.6.2015 ELEKTRO M.T., 32618026      
VPD 62 Poštovné 13,10 24.6.2015 Pošta Krupina,36631124      
VPD 63 Cestovné žiaci 1534,83 29.6.2015 źiaci ŠZŠ Krupina      
VPD 64 Všeobecný materiál 1,10 30.6.2015 ELEKTRO M.T., 32618026      
VPD 65 Tlač dokumentov 5,59 30.6.2015 ATELIER sro,KA, 36003671      
VPD 66 Cestovné 11,25 30.6.2015 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 67 Cestovné 8,40 30.6.2015 vlastné auto      
VPD 68 Poštovné 1,55 30.6.2015 Pošta Krupina,36631124      
OBJ 24/15 Jedálne kupóny 1039,54 2.6.2015 LE CHEQUE DEJEUNER ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 011506 Jedálne kupóny 1039,54 3.6.20105 LE CHEQUE DEJEUNER      
OBJ 25/15 Kancelárske potreby 24,10 3.6.2015 BJK Krupina, 14445182 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 113/15 Kancelárske potreby 24,10 5.6.2015 BJK Krupina, 14445182      
OBJ 23/15 Toner 20,00 29.5.2015 TonerShop ZV,37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 150059 Toner 19,90 17.6.2015 TonerShop ZV,37061275      
Faktúra 121519 Elektrická energia 800,00 16.6.2015 SSE Žilina, 36403008      
Faktúra 150096 Služby BOZP, PZS a OPP 45,00 17.6.2015 Péchy Zvolen,43433626      
Faktúra 750489 Služby mobilnej siete 16,66 22.6.2015 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 777443 Služby pevnej siete 19,99 22.6.2015 Slovak Telekom, 35763469      
OBJ 26/15 Prepäťová ochrana 60,00 17.6.2015 OL-LUX Krupina, 33286833 ŠZŠ Krupina Mgr.Kristeľová riaditeľka
Faktúra 01515 Prepäťová ochrana 59,00 23.6.2015 OL-LUX Krupina, 33286833