I.Q

Zverejňovanie faktúr, objednávok podľa z. č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 211/2000 Z,z, o slobodnom prístupe k informáciám

 

 

Typ Číslo Popis Celková hodnota Dátum Dodávateľ/IČO Objednávateľ Podpis Funkcia
VPD 2 Všeobecný materiál 1,10 17.1.2014 Elektro MT Krupina,32618026      
VPD 4 Poštovné 3,90 28.1.2014 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 5 Učebné pomôcky 49,50 29.1.2014 ProSolutions,BA, 35848260      
VPD 6 Poštovné 6,80 31.1.2014 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 7 Poštovné 5,70 10.2.2014 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 8 Poštovné 2,45 27.2.2014 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 10 Knihy, učebné pomôcky 49,47 6.3.2014 Blaškovič Nitra, 40683371      
VPD 11 Všeobecný materiál 1,00 7.3.2014 Carmat Krupina, 34788808      
VPD 12 Cestovné  11,10 13.3.2014 vlastné auto      
VPD 13 Poštovné 3,25 17.3.2014 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 14 Cestovné  4,00 18.3.2014 vlastné auto      
VPD 15 Cestovné  6,85 18.3.2014 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 16 Cestovné  6,10 18.3.2014 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 17 Cestovné  7,75 18.3.2014 SAD Zvolen, 36054666      
VPD 18 Všeobecný materiál 1,54 18.3.2014 TESCO a.s., 31321828      
VPD 20 Všeobecný materiál 10,80 20.3.2014 Veis Krupina, 47317337      
VPD 21 Všeobecný materiál 1,95 20.3.2014 Marys Krupina, 40759857      
VPD 22 Všeobecný materiál 2,60 20.3.2014 R.Greguš,Krupina, 37209647      
VPD 23 Všeobecný materiál 15,00 24.3.2014 V.Gregáň, Krupina, 31024611      
VPD 24 Knihy, učebné pomôcky 7,65 24.3.2014 M.Hanzel, Zvolen, 42067847      
VPD 25 Poštovné 4,85 28.3.2014 Pošta Krupina, 36631124      
VPD 26 Cestovné  11,10 31.3.2014 vlastné auto      
Faktúra 36/13 Strava 36,99 7.1.2014 ŠJ Krupina,37830813      
Faktúra 113221 Tlačivá - vysvedčenia 65,22 7.1.2014 ŠEVT,B.Bystrica, 31331131      
OBJ 2/2014 Jedálne kupóny 1515,54 7.1.2014 LE CHEQUE DEJEUNER ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 840100 Jedálne kupóny 1515,54 8.1.2014 LE CHEQUE DEJEUNER      
Faktúra 709579 Služby virutálnej knižnice 79,63 15.1.2014 Komensky s.r.o,43908977       
Faktúra 230540 Vodné, stočné 187,18 15.1.2014 Veolia BB, 36644030      
Faktúra 275767 Telekomunikačné poplatky 33,17 15.1.2014 Slovak Telekom, 35763469      
OBJ 5/2014 Microsoft OLP OFFICE 288,-- 21.1.2014 Smart Computer sro.31629881 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 131011 Microsoft OLP OFFICE 288,-- 15.1.2014 Smart Computer sro.31629881      
Faktúra 740006 Telekomunikačné poplatky 20,98 21.1.2014 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 114742 doména szskrupina.sk 14,76 21.1.2014 Websupport sro, 36421928      
OBJ 1/2014 Odborná prehliadka telov.zariad.   13.1.2014 M.Bačík, Žarnovica 33326967 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 222014 Odborná prehliadka telov.zariad. 51,65 27.1.2014 M.Bačík, Žarnovica 33326967      
Faktúra 14002 Predplatné časopisu"Pán učiteľ" 9,45 27.1.2014 MUSICA LITURGIA 35856084      
Faktúra 914000 aSc Agenda Upgrade 2014 63,00 27.1.2014 ASC s.r.o, BA 31361161      
Faktúra 121519 Elektrická energia 330,18 27.1.2014 SSE Žilina, 36403008      
Faktúra 148883 Predplatné časopisu"Škola 2014" 22,00 29.1.2014 JurisDat, BA, 11821973      
Faktúra 042014 Strava 49,32 6.2.2014 ŠJ Krupina, 37830813      
OBJ 332013 Školské lavice, stoličky 200,00 20.12.2013 MEGGY s.r.o. 36535290 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 141000 Školské lavice, stoličky 198,00 6.2.2014 MEGGY s.r.o. 36535290      
Faktúra 114132 Hosting szskrupina.sk 46,22 6.2.02014 Websupport sro, 36421928      
OBJ 21-30.1. Kancelársky materiál 75,25   BJK Krupina, 14445182 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 201416 Kancelársky materiál 75,25 10.2.2014 BJK Krupina, 14445182      
Faktúra 052014 Strava 18,90 12.2.2014 ŠJ Krupina, 37833758      
Faktúra 062014 Strava 22,68 12.2.2014 ŠJ Krupina, 37833758      
Faktúra 121519 Elektrická energia 800,00 12.2.2014 SSE Žilina, 36403008      
Faktúra 975865 Telekomunikačné poplatky 34,39 20.2.2014 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 740128 Telekomunikačné poplatky 20,98 21.2.2014 Slovak Telekom, 35763469      
OBJ 8/2014 Renovácia tonerov 17,60 14.2.2014 TonerShop ZV,37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 140019 Renovácia tonerov 17,60 21.2.2014 TonerShop ZV,37061275      
Faktúra 281203 Seminárny účastnícky poplatok 74,00 28.2.2014 VESNA, BA 45739153      
Faktúra 14004 Odborná prehliadka elektrospotreb. 270,00 5.3.2014 PROFI GROUP KA, 43649114      
OBJ 112014 Jedálne kupóny 1515,54 3.3.2014 LE CHEQUE DEJEUNER ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 840101 Jedálne kupóny 1515,54 5.3.2014 LE CHEQUE DEJEUNER      
OBJ 7/2014 Švédska lavička 200,00 6.2.2014 MEGGY s.r.o. 36535290 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 14139 Švédska lavička 200,00 7.3.2014 MEGGY s.r.o. 36535290      
Faktúra 042014 Údržba softwaru na PC 90,00 7.3.2014 Mgr.Bajnok, KA, 47057181      
Faktúra 121519 Elektrická energia 800,00 11.3.2014 SSE Žilina, 36403008      
Faktúra 172014 Strava 16,38 11.3.2014 ŠJ Krupina, 37833758      
Faktúra 072014 Strava 23,29 11.3.2014 ŠJ Krupina, 37830813      
OBJ 312013 Vypracovanie bezpeč.projektu 660,00 20.12.2013 SOMI Systems,BB,36041432 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 140089 Vypracovanie bezpeč.projektu 660,00 11.3.2014 SOMI Systems,BB,36041432      
OBJ 3/2014 Toner, renovácia tonerov 40,00 21.1.2014 TonerShop ZV,37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.pramuka riaditeľ
Faktúra 140005 Toner, renovácia tonerov 38,61 17.3.2014 TonerShop ZV,37061275      
Faktúra 675964 Telekomunikačné poplatky 33,92 20.3.2014 Slovak Telekom, 35763469      
Faktúra 740238 Telekomunikačné poplatky 20,66 20.3.2014 Slovak Telekom, 35763469      
OBJ 132014 Toner 20,00 14.3.2014 TonerShop ZV,37061275 ŠZŠ Krupina Mgr.Pramuka riaditeľ
Faktúra 140032 Toner 15,00 20.3.2014 TonerShop ZV,37061275      
Faktúra 557001 Služby STP APV - WINIBEU 83,65 20.3.2014 IVES Košice, 00162957