Canisterapia

Canisterapia je spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Zdravie je definované (podľa WHO-Svetová zdravotnícka organizácia) ako stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody.

Prispieva k rozvoju motoriky, komunikačných schopností, orientácie v priestore, stimuluje zrakové, sluchové či hmatové podnety, podporuje myslenie aj predstavivosť.

 

Kladie dôraz predovšetkým na riešenie problémov psychologických, citových a sociálno-integračných. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka zahrňuje motivačnú zložku k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky.

Canisterapia sa uplatňuje hlavne ako pomocná (podporná) psychoterapeutická metóda pri riešení rôznych situácií, kedy iné metódy zlyhávajú alebo ich nemožno použiť. Napríklad pri naväzovaní kontaktu s ťažko komunikujúcimi pacientmi a pri práci s:

  • emocionálne poškodenými a citovo deprimovanými deťmi
  • autistickými deťmi
  • mentálne postihnutými
  • zmyslovo postihnutými
  • u niektorých psychiatrických diagnóz (úzkosť, depresia, fóbia)
  • v logopedickej a rehabilitačnej praxi (hlavne ako motivačný prvok)
  • ako socioterapia a psychoterapia telesne postihnutých či inak handicapovaných
  • pri výskyte apatie, bezmocnosti, chronicky chorých a zdravotne postihnutých
  •  u chorých detí (hlavne dlhodobo-neurologicky, onkologicky, úrazy, pri zlej adaptácií na pobyt v nemocnici)
  •  ako súčasť komplexnej terapie v geriatrii (demencia, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, depresie, strata dôvodu žiť. (zdroj: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov http://www.uvplp.sk/Co-je-canisterapia.143.0.html)

 

Prezentačné video z realizácie Canisterapie na našej škole si môžete pozrieť v sekcií   VIDEÁ alebo tu:

 

Špeciálna základná škola Krupina - fotografie z canisterapie dňa 7.5.2014. Canisterapiu realizovalo Občianske združenie Psi ľuďom

Projekt aktuálne v realizácii

Zníženie energetickej náročnosti budovy školy

projekt zateplenia školy

Projekt je spolufinancovaný EU

Zbierame vrchnáčiky

pre Peťka Gocníka

viac informácií

 

Všetky aktivity (fotoalbumy)
UKÁŽKA PRÁC DETÍ

špeciálna základná škola krupina

špeciálna základná škola krupina

špeciálna základná škola krupina

ZAUJÍMAVÉ ODKAZY

psi ľuďom canisterapia